مجله کودک 318 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 4

یک خاطره ، هزار پند یکی از شاگردان حضرت امام (س) در خاطره ای نقل می کند ؛ روزی خدمت حضرت امام رسیدم ، ایشان به بنده فرمودند : شمابه عنوان نماینده ی من در اروپا ، به آنجا مسافرت کنید . البته کار شما این است که باید مسلمانان و دانشجویان را به معارف بلند اسلامی آشنا کنید و با رسانه ها مصاحبه کنید و مردم را نسبت به انقلاب ، روشن کنید و هدف از انقلاب را بیان کنید و در رفع نابسامانی ها بکوشید . چوب سنگ و فلز و حتی یخ مواد اصلی کار مجسمه ساز است . پیکرتراشی که بر روی چوب کار می کند باید ا نواع چوب ها و خواص آنها از نظر شکل پذیری را بداند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 4