مجله کودک 318 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 5

بنده رفتم به اروپا و سفر اولم دو ماه طول کشید . بعد که برگشتم ، عکس ها و نوشته ها یی آورده بودم که نشان می داد رسانه ها ی گروهی و مطبوعات اروپا ، در آغاز انقلاب اسلامی ، چقدر مطلب بر ضد حضرت امام و انقلاب ما نوشته بودند . عکسی از حضرت امام چاپ شده بود که ایشان در وسط قرار داشتند و در اطراف امام ، رئیس جمهور آمریکا ، نخست وزیر شوروی (روسیه ی فعلی) ، نخست وزیر انگلستان و رئیس جمهور فرانسه بودند در حالی که حضرت امام در حال حمله به آنان بودند . من از این مسائل ناراحت بودم و به حضرت امام عرض کردم : « بایدکاری کنیم . » امام بزرگوار فرمودند : شما ناراحت نباشید . معلوم است که انقلاب ما خیلی اساسی است . خیلی کارگر افتاده ، خیلی موثر شده است . اگر این جور نبود ، باید ما ناراحت می شدیم . شما از این ناراحت نباشید . اینها سیلی خورده اند و ضربت خورده اند . منتها باید بیدار باشیم و این انقلاب را حفظ کنیم و راه خود را ادامه بدهیم . سنگ تراش یا هنرمندی که بر روی سنگ مجسمه سازی می کند باید پولیش دادن سطح سنگ را بلد باشد . سنگ ها با تراش و پولیش به جلوه ای زیبا دست پیدا می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 5