مجله کودک 318 صفحه 9
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 9

که خدای بزرگ قبیله ی ماست کمکم می کند ؟ » پیرمرد خندید . ناگهان دندانهای جلویی اش پیدا شدند . سیاه بود و دراز . مرد جوان وحشت کرد . پیرمرد گفت : « الان بالای کوه برو و از او بخواه ، اگر دعای تو را نپذیرفت ، بدان که تو گناهکاری ! » ناگهان مردی بلند قامت و سیاه پوش از راه رسید . مردها گفتند : « او راستگویِ قبیله ی ماست . یارِ صمیمی نوح ! » پیرمرد اخم کرد . مرد گفت : « نوح پیامبر شما را به سرای خود دعوت کرده ، همراه من بیایید . » پیرمرد داد کشید : « برو ای فرستاده ی دشمن . دور شو ای دروغگو ! » مرد سپیدپوش تا او را دید فریاد زد : « پناه می برم از شیطان رجیم به خدای بزرگ » بعد سنگی برداشت . پیرمرد جیغ بلندی کشید و پا به فرار گذاشت . مردها تعجب کردند . او شیطان بود . آن پنج بت بزرگ ، به دستور او ساخته شده بودند . این اولین بار بود که بعد از خلقت حضرت آدم ، انسان ها بت پرست شده بودند . S مثل Sea birds [پرندگان دریایی] : پرندگانی که در نزدیکی دریاها و اقیانوس ها زندگی می کنند ، پرندگان دریایی نام دارند . زندگی آنها معمولاً حالت انفرادی ندارد بلکه به صورت گروهی و دسته جمعی زندگی می کنند . « آلباتروس » یکی از زیباترین انواع پرندگان دریایی است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 9