مجله کودک 318 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 16

منبرش شبیه کوه او شبیه آفتاب از کلام او دمید نور گرم انقلاب یک فک می تواند تا عمق 600 متری زیر دریا شیرجه برود . زیر دریایی ها می توانند تا چنین عمقی پایین بروند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 16