مجله کودک 318 صفحه 17
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 17

چهارشنبه 26 دی روز فرار شاه بالا گرفتن شعله ها ی قیام مردم به رهبری حضرت امام خمینی (س) در سال 57 ، کشتار 17 شهریور ، برگزاری مراسم چهلم ها ی مختلف شهدا در تهران ، تبریز ، اصفهان ، مشهد و شهر ها ی دیگر ، اعتصاب کارگران شرکت نفت و کارمندان ادارات و وزارتخانه ها ی دیگر خارج شدن کنترل امنیت کشور از دست نیروهای رژیم پهلوی باعث شد پایه ها ی قدرت حکومت سلطنتی سست شود و شاه راهی به جز فرار پیش روی خود نبیند . در روز 26 دی ماه ، شاه و همسرش بدون هیچ تشریفات رسمی ، ساعت یازده و نیم صبح وارد فرودگاه مهرآباد شدند . شاه مصاحبه ی کوتاهی کرد و به دروغ گفت : « مدتی است احساس خستگی می کنم و احتیاج به استراحت دارم . اکنون تهران را به سوی « آسمان » در مصر ترک می کنم و این سفر بستگی به حالت من دارد و در حال حاضر نمی توانم دقیقاً آن را تعیین کنم . » ساعت نیم بعداز ظهر ، شاه و همسرش فرودگاه مهرآباد را ترک کردند و فرار را بر قرار ترجیح دادند . پس از فرار شاه ، موج شادی مردم سراسر کشور را فرا گرفت و مردم با آمدن به خیابانها و اظهار شادمانی و پخش گل و شیرینی این پیروزی بزرگ را جشن گرفتند . رژیم شاه هم کمتر از یک ماه پس از فرار شاه سقوط کرد . اجتماعات فک ها بسیار شلوغ و پر جمعیت است . این ازدحام در بهار و اوایل تابستان بیشتر از مواقع دیگر سال است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 17