مجله کودک 318 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 18

دوقلوها به دنیا آمدن بچه ها ی دوقلو ، همیشه از نکات مورد توجه انسان بوده است . سال ها انسان به این موضوع فکر می کرد که چگونه بچه ها ی دوقلو به دنیا می آیند . حتی در بعضی جامعه ها ی قدیمی ، دوقلو ها را موجودات استثنایی می دانستند و آنها را پرستش می کردند . بعضی ها هم عقیده داشتند که دوقلوها قدرتهای شگفت انگیزی دارند اما هیچکدام از این باورها ، علمی نیست . دوقلوها نیز انسانهایی مانند بقیه ی آدمیان هستند . علت دوقلویی بودن یک کودک از یک سلول پدر و یک سلول مادر که با هم ترکیب می شوند ، به وجود می اید گاهی سلول مادر به علت نامعلومی به دو سلول تبدیل می شود و هر کدام با یک سلول پدر به طور جداگانه بارور می شوند در این حالت دو بچه ی دوقلو به وجود می آید . گاهی هم اتفاق دیگری می افتد . سلول جنینی که از ترکیب سلول مادر و پدر درست شده است در همان مراحل اولیه ی تشکیل ، به دو سلول تبدیل می شود که هر کدام از این سلول ها یک بچه ی مستقل را به وجود می آورند . در حالت اول ، دوقلو را غیر همسان می نامند که ممکن است هر دوتا پسر تا هر دو دختر باشند و یا اینکه جنس آنها با هم فرق کند . شباهت این بچه ها مانند شباهت دو خواهر و برادر معمولی است و ممکن است شباهتی هم با یکدیگر نداشته باشند . فقط نکته ی مشترک آنها این است که در یک زمان به دنیا آمده اند . فیل دریایی یا « والروس » نوعی فک دریایی است که دندانهای جلو بسیار بلندی دارد . طول این دندانها گاه تا پنجاه سانتی متر می رسد . جانور نر گاهی ارتفاع تا سه متر

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 18