مجله کودک 318 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 20

هواپیماهای شبیه هواپیماهای شبیه هم را پیدا کن و آن ها را به دلخواه رنگ آمیزی کن پاسخ سرگرمی شماره گذشته: کوتاهترین راه S مثل Seashore wild life [حیات وحش ساحل دریا] : بچه لاک پشت ها ، پس از خارج شدن از تخم به سوی دریا حرکت می کنند . بسیاری از آنها در راه رسیدن به دریا طعمه ، خرچنگها ، مارمولک ها و شکارچیان دیگر می شوند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 20