مجله کودک 318 صفحه 23
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 23

« حشره ی جهنده » نوعی جاندار کوچک است که در نزدیکی ساحل زندگی می کند . حالت پای این جاندار به صورتی است که هنگام راه رفتن ، حالت جهش به خود می گیرد . »

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 23