مجله کودک 318 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 25

جدول 48 خانه ای افقی 1 . خواب نیست ! 2 . آهنگ و نغمه . 3 . پدر رستم - واحد مقیاس سطح برابر با100 مترمربع . 4 . بیهوشی 5 . همراه صندلی . 6 . قبیله و طایفه- از جدایی ها شکایت می کند ! 7 . برهنه نو بدون چیزی بودن . 8 . رد چیزی را دنبال می کند . عمودی 1 . پرنده ی شکاری- شعر می گوید . 2 . آهسته ی خودمانی- خاطر خاطره . 3 . از حروف فارسی-از گویش ها ی ایرانی 4 . از حروف اضافی- زیاد نیست - حرف انتخاب . 5 . از صفات پیامبر اکرم (ص) در جوانی . 6 . سراشیب . جدول مربع در مستطیل در ساحل ، صدها نوع خرچنگ زندگی می کنند که زندگی آنها بستگی به وجود آب دریا دارد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 25