مجله کودک 318 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 27

مادر من دیشب ، این عروسک را ساخت . چادری کوچک هم ، بر سر او انداخت . مادرم با سوزن ، وقتی او را می دوخت ؛ من شدم ناراحت ، چون دلم خیلی سوخت من برایش فردا ، خانه ای می سازم . چون خودم از امروز مادر سولمازم . « کلیف » نوعی پرنده ی ساکن ساحل دریا است که بسیار چالاک و فرز می باشد . کاکل روی سر جاندار ، علامت شناسایی او است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 27