مجله کودک 318 صفحه 31
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 31

مسابقه ی جدول ویژه رمز جدول ویژه ی این شماره ، نام یکی از شاعران بزرگ ایرانی است . شما باید حروف کلمه ها یی را که در متن مربوط به او ، زیرشان خط کشیده شده ، در جدول پیدا کنید و روی آنها خط بکشید . این حروف به ترتیب از راست به چپ یا چپ به راست ، بالا به پایین و پایین به بالا در جدول قرار گرفته اند . بعد از پیدا کردن همه ی حروف ، از کنار هم قرار دادن حروف باقی مانده ، به ترتیب ، رمز جدول را بدست می آورید . اما 2 نکته را فراموش نکنید : 1 . فقط کلمه ها یی را که در جدول پیدا کنید که زیرشان خط کشیده شده است . 2 . حروف این کلمه ها ممکن است در یک یا چند حرف مشترک باشند . « از شاعران بزرگ قرن پنجم هجری قمری و از جمله حماسه سرایان ایران است . وی استاد فردوسی بوده . و اولین کسی است که فن مناظره را در شعر فارسی به وجود آورده است . اثر مهم او « گرشاسب نامه » است که حدود 9 هزار بیت شعر دارد و سرودن آن 3 سال طول کشیده است این داستان درباره ی گرشاسب پهلوان بزرگ سیستان و جد بزرگ رستم است . او در نقل داستان از نثر به صورت نظم مهارت و قدرت خاصی داشت . اثر دیگر او « فرهنگ لغات فرس » یا لغت فرس است که نام 80 تن از شاعران آن زمان در این کتاب نوشته شده است . قصاید مناظره ای او شامل « مناظره تیر و کمان » ، « آسمان و زمین » ، « شب و روز » و . . . است . سال وفات او را 469 هجری قمری نقل کرده اند . » پاسخ هایتان را به نشانی مجله بفرستید . حتما روی پاکت بنویسید : « پاسخ مسابقه ی جدول ویژه ی شماره ی 318 » . یادتان باشد نام ، نام خانوادگی و نشانی پستی خود را به طور کامل و خوانا روی پاکت بنویسید . ستاره دریایی با بازوهای کوتاه و بلند دیده می شود بدن اسفنجی شکل این جاندار به همراه بادکش ها ی زیر سطح بدن ستاره دریایی از ویژگی ها ی این جاندار است .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 31