مجله کودک 318 صفحه 32
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 32

یک سبد تمشک « یک سبد تمشک » عنوان یک مجموعه ی سه قصه ای است که « حسن احمدی » نویسنده ی توانای کودکان و نوجوانان آن را برای بچه های دوره ی راهنمایی تحصیلی نوشته است . سه قصه ی کتاب به نوعی با هم ارتباط دارند و خواننده با خواندن آنها این موضوع را می فهمد . علاوه بر این موضوع کلی قصه ها ، مذهبی است و حسن احمدی با توانایی خاص خود در نوشتن این نوع قصه ها ، به خوبی از عهده ی پرداخت شخصیت ها و ماجرای قصه ها ی کتاب برآمده است . احمدی علاوه بر قصه ها و کتاب ها یی که نوشته است ، سردبیری مجله ی « باران » را هم در کارنامه ی خود دارد . برای آشنایی شما با نوع قصه نویسی نویسنده و حال و هوای کتاب ، قسمتی از آغاز یک سبد تمشک را با هم می خوانیم . S مثل Sharks [کوسه ها ] : بدنی مناسب برای شنا کردن در زیر آب ، حس بویایی قوی ، دهانی با دندانهای تیز و برنده کوسه را به ماهی هولناک و وحشتناک تبدیل کرده است . کوسه ها ، سیصد و پنجاه میلیون سال است که بر روی زمین زندگی می کنند و در این مدت ، شکل آنها تغییرات مختلفی کرده است . بزرگترین نوع کوسه ، کوسه ی سفید نام دارد که اندازه ی بدن آن تا9 متر و وزن ان تا 7/2

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 32