مجله کودک 318 صفحه 33
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 33

یک سبد تمشک حسن احمدی دخترک ؛ هر روز برای جمع کردن تمشک به جنگل می رود . حالا دیگر درختان جنگل با او دوست شده اند . بوته ها ی تمشک خیلی راحت تمشک ها ی خود را به دختر می دهند . دختر ، پول برای تمشک ها نمی دهد ؛ اما وقتی کنار جاده می رسد ، هر ماشینی که مقابلش می ایستد ، بابت تمشک ها پول اندکی به دخترک می دهند . هر چه بدهند ، دختر خدا را شکر می کند . هیچ کس نمی داند که یک روز ، سرانجام این دختر کوچک وقتی می خواهد به آن سوی جاده و به وسط جنگل برود ، ماشینی او را زیر خواهد گرفت و دخترک خواهد مُرد ؛ بخصوص خانواده اش . آخر برای آنها ، نبود دختر خیلی سخت است . مگر می توانند مرگ او را بپذیرند ! اما بالاخره یک روز ، شاید همین امروز عصر یا فردا غروب ، وقتی که خورشید به آن سمت دریا می رسد ، درست وقتی که مانند توپ سرخی در میان آبهای آبی فرو می غلتد ، او زیر چرخهای ماشین خواهد رفت . همه همسایه ها می گویند : « خدا روزی را نیاورد که این دخترک مهربان طوریش شود ! » تن اندازه گیری شده است . این کوسه ، هر نوع گوشتی را در آب چه مرده و چه زنده ، می خورد . کوسه ی سفید در یک روز تا 483 کیلومتر را در آب می پیماید . دندان ها در کوسه هنگام رشد ، کمی به سوی داخل دهان انحناء پیدا می کند و تیزی آن برای پاره کردن و دریدن طعمه مناسب است . هر دندانی که بیفتد ، جای آن در فاصله زمانی کوتاه با دندان تازه ای پر می شود .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 33