مجله کودک 318 صفحه 37
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 318 صفحه 37

مکان ها ی تفریحی هم بسازید . این ساخت و سازها هم به پول شما بستگی دارد و هم به این موضوع که نباید شهر خود را آشفته و شلوغ بنا کنید . اگر ساختمان ها ی مختلف با کاربردهای مختلف در کنار یکدیگر قرار گیرند ، شهر دچار هرج و مرج می شود و بازی به شما امتیاز خوبی نمی دهد . البته زیاد هم نباید مشغول ساخت و ساز بی رویه شوید زیرا با این کار جمعیت رشد زیادی می کند و انسان ها ی بیشتری به شهر شما مهاجرت می کنند و شما را با مشکل روبرو می کنند . بازی جدید (Sim city societies) یک بخش آموزشی دارد که شما می توانید در آنجا اصول شهرسازی و مدیریت بر شهر را تمرین کنید . این بازی ساخته ی شرکت Maxis نیست و شرکت Milltilted آن را ساخته و قرار است چند ماه دیگر عرضه شود . بنابراین فعلاً در بازار رایانه ای ایران دنبال آن نگردید ! سفره ماهی با باله ها ی پهن و گسترده ی خود تا حدود چهار متر اندازه دارد . دانشمندان حدود صد نوع مختلف از سفره ماهی را شناسایی کرده اند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 318صفحه 37