مجله کودک 319 صفحه 24
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 24

در قرون وسطی ، خریدار باید حتماً از جنسی که فروشنده می فروخت ، می چشید یا از آن کمی استفاده می کرد تا آن کالا را بخرد .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 24