مجله کودک 319 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 319 صفحه 39

حالا بالابر را به آن اضافه می کنی . طرح فرمان را هم در این مرحله به همراه اگزوز خودرو نقاشی می کنیم . شروع به مشکی کردن خطوط اصلی لیفت تراک می کنیم . بقیه جزئیات کار را هم نقاشی می کنیم . خط های اضافه ی اول نقاشی را پاک می کنیم و تمام خطوط اصلی را مشکی می کنیم . نقاشی خود را به دلخواه رنگ آمیزی کنید . یادتان باشد ، تکنیک سایه- روشن به نقاشی شما عمق و بعد بهتری می دهد . زبان مارها ، نوعی وسیله ی حسی و جهت یابی آنها به حساب می آید . بنابراین آنها هر چند وقت یکبار برای حس کردن شرایط محیط اطراف خود زبانشان را بیرون می آوردند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 319صفحه 39