مجله کودک 320 صفحه 4
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 4

یک خاطره هزار پند عزاداری حضرت امام (س) ، یک عزاداری سنتی بود . از آنجا که آن بزرگوار برای دعا و مفاتیح ارزش و اعتبار قائل شدند . خداوند هم به ایشان ارزش و اعتبار بخشید . اما با یک جمله ،عزاداری سیدالشهدا (ع) را رونق بخشیدند ، وقتی که فرمودند : در عزاداری ابی عبدالله ، سنتها را حفظ کنید و برای ابی عبدالله عزاداری کنید . و به این ترتیب ، سیدالشهدا نیز به امام ، عزت و اعتبار بخشید . در سال 1324 ،هنگامی که در بازار تهران ، بعضی از فقها را زدند ، مردم را زیر ضرب و شتم گرفتند و همه ی قدرت ها نیز از این کار دولت پیشتیبانی کردند می توان گفت که حضرت امام عملاً چنین اعلام داشتند که : اگر یک قطره از خون ابی عبدالله هم در من باشد ، من تا رژیم ستم شاهی را ساقط نکنم ، از پای نمی نشینم . و نه تنها آن ،بلکه آمریکا را نیز به ذلت و خواری می کشانم . مثلاً برخی صداهای پرنده به دلیل ارتباط برقرار کردن با جفت مقابل انجام می شود . بسیاری از این نوع پرنده ها به طور دسته جمعی ، از خود صدا خارج می کنند . با غروب آفتاب ،این کار آنها به عنوان فعالیت روزانه ی پرنده ، پایان می گیرد و روز بعد همزمان با طلوع آفتاب ، دوباره این کار را از سر می گیرند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 4