مجله کودک 320 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 16

اماما با تو یک آسمانیم تو دریایی و ما رود روانیم اگر یک روز هم ابری بباردتو خورشیدی و ما رنگین کمانیم S مثل Sound Recirding ] ضبط صدا[ : امروزه ما به راحتی و با فشردن کلیدی می توانیم صداها را ضبط کنیم . کار ضبط صدا به آنجا رسیده است که برای نابینایان ، کتاب های ضبط شده تهیه می شود تا بتوانند محتوای کتاب های دلخواه خود را بشنوند . کار ضبط صدا به طور حرفه ای و اصولی در استودیوهای ضبط صدا انجام می شود . در آنجا ، صدا توسط

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 16