مجله کودک 320 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 27

می گیرد زمین خشک هر سال از بهار ، گل در صحرا و باغ و دشت از هر شاخسار گل **** در بهمن ، از آسمان گل می گیرد ، زمین ما در این ماه می شود خرم ، باغ دین ما . 1- بازوی روباتی شاتل که با کنترل و هدایت فضانوردان ، ماهواره ها را از شاتل بیرون می آورد و در فضا قرار می دهد . 2- کابین فضانوردان که هدایت شاتل را برعهده دارند . 3- موتورهای سوخت مایع هیدروژن و اکسیژن که از تانک بزرگ همراه شاتل ، سوخت خود را تامین کرده اند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 27