مجله کودک 320 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 320 صفحه 36

« راتاتوی » ، موش آشپز « رمی » موش کوچکی است که به همراه گروهی از موش ها در زیر شیروانی خانه ای در نزدیکی پاریس زندگی می کنند . قدرت بویایی و چشایی رمی بسیار قوی است ، در همان حال او برنامه ی آشپزی را در تلویزیون می بیند و تصمیم می گیرد که هر طور شده آشپز شود . اما آشپزی را در تلویزیون می بیند و تصمیم می گیرد که هر طور شده آشپز شود . اما آشپزی در دنیای موشها کار مهمی نیست و کار اصلی او تشخیص دادن مرگ موش از غذای موشها است . در همین اوضاع و احوال ، صاحبخانه ای که موش ها در زیر شیروانی آن زندگی می کنند ، از وجود موشها آگاه می شود . موش ها فرار می کنند اما « رمی » که حواسش به لباس یک شکل در دادن روحیه ی تیمی و وحدت بین بازیکنان یک تیم بسیار اهمیت دارد . علاوه بر این هم تیمی ها در جریان بازی یکدیگر را به سرعت پیدا می کنند .

مجلات دوست کودکانمجله کودک 320صفحه 36