مجله کودک 348 صفحه 5
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 348 صفحه 5

این همه توجه در چنان شرایط جسمی، واقعاً غیر قابل توصیف است. کسانی هستند، پدر بزرگها ومادر بزرگهایی که در هنگام بیماری، از نوه­هایشان توقع مراقبت و توجه دارند . ولی حضرت امام هیچ وقت از اطرافیان خود کوچکترین توقعی نداشتند. حتی همسر آن بزرگوار می گفتند: « من در طول شصت سال زندگی با ایشان، هیچوقت ندیده­ام که آقا از من توقعی داشته باشند.» توقع حضرت امام فقط این بود که گناه نکنیم. گاهی از اوقات که می نشستیم و درباره­ی یک مهمانی یا چیزی دیگر صحبت می کردیم،ایشان می گفتند: حرف غیر نزنید. می گفتیم: «آقا! اینکه حرف کسی نیست. ما داریم چیزی را پیش خودمان تعریف می کنیم.» امام می گفتند : وقتی حرف غیر به میان آمد، شاید ناخود آگاه به غیبت کشیده شود. مگر خودتان حرف ندارید؟ حرف خودتان را بزنید. چرا حرف غیر را می زنید؟ Ÿ نام جاندار : هیستوتیس Ÿ اندازه: بیش از 33 سانتی متر Ÿ گستردگی : مدیترانه. شمال شرقی اقیانوس اطلس Ÿ زیستگاه : اعماق میانی آب Ÿ تغذیه : ماهی های کوچک، سخت پوستان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 348صفحه 5