مجله کودک 348 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 348 صفحه 25

جدول مستطیل ومربع افقی 1. در ساختمان سازی به کار می رود. 2. کلمه ای که هنگام ستایش یا تعجب به کار می رود. 3. از شهرهای استان خراسان 4. حرف انتخاب. 5. نام او در قرآن مجید هم آمده است. 6. خواب خوش و خیال. 7. در امان و آسوده خاطر. عمودی 1. اثر چربی بر روی لباس. 3. آدم تشنه، دربیابان از دور می بیند. 4. همراه با «نیما» نام کامل «پدر شعر نو» است- ضمیر سوم شخص مفرد غایب، مترادف با «او» 5. حبیب خداست - دریای عرب 7. مو را با آن مرتب می کنند، البته عضوی از بدن هم هست 8. دل آزار کهنه ها پاسخ جدول شماره گذشته جدول مربع Ÿ نام جاندار: کرم طعمه Ÿ اندازه : حدود 25 سانتی متر Ÿ گستردگی: شمال اقیانوس اطلس و اکثر آبهای جهان Ÿ زیستگاه : سواحل شنی Ÿ تغذیه : جانداران کوچک

مجلات دوست کودکانمجله کودک 348صفحه 25