مجله کودک 348 صفحه 26
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 348 صفحه 26

ستاره های شیرین محمد کاظم مزینانی از آسمان سبزش چندین ستاره چیدم بودند تُرد و شیرین خوردم، دوباره چیدم **** Ÿ نام جاندار: چاتوپتروس Ÿ اندازه : بیش از 25 سانتی متر Ÿ گستردگی: شمال اقیانوس آرام و اطلس Ÿ زیستگاه : سواحل شنی و صخره ای Ÿ تغذیه : پلانکتون

مجلات دوست کودکانمجله کودک 348صفحه 26