مجله کودک 348 صفحه 30
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 348 صفحه 30

المپیک به روایت پوستر از سال 1896 میلادی که بازی های المپیک به شکل جدید توسط شخصی به نام «پیر دو کوبرتن» پایه گذاری شد، بیش از صد سال می گذرد. در این فاصله زمانی ، هر چهار سال یکبار، این مسابقات برگزار شده است. ( به استثنای 3 دوره که دنیا در گیر جنگ جهانی اول و دوم بود). در صفحه ورزشی این شماره و شماره آینده ، با پوسترهای هر دوره از مسابقات از ابتدا تاکنون آشنا می شوید. پوستر اولین دوره بازی های المپیک که در شهر آتن ( یونان) برگزار شد. بازی های المپیک 1900 در پاریس پوستر سومین دوره بازی های المپیک که در سال 1904 در «سنت لوئیز» برگزار شد. Ÿ نام جاندار: کوپه پور Ÿ اندازه : چند میلی متر Ÿ گستردگی: بیشتر آبهای جهان Ÿ زیستگاه : شناور در نزدیکی سطح آب Ÿ تغذیه : جلبک های شناور

مجلات دوست کودکانمجله کودک 348صفحه 30