مجله کودک 348 صفحه 34
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 348 صفحه 34

درخت سیب کاری به این حرف ها نداشت. داد زد: «به من چه، زود باش برو از توی باغچه.» کلاغ ناراحت شد. پر زد و رفت. چیزی نگذشت که صدای بلندی آمد: بارام بورم . صدای رعد درخت شاخه هایش را به طرف آسم ان بلند کرد و داد زد: «ابرسیاه دار داری! به من بگو خبر داری؟ دیشب که ماه باریک بود. باغچه ی ما تاریک بود. کی برگ های مرا چید؟» ابر سیاه گفت: « به جان تو ! جان خودم، من که خبر ندارم. رفته بودم با بارانِ فراوان، بیایم از آسمان. خبر دارم آن بالا بالا غوغاست، باران و برف و سرماست.» درخت سیب کاری به این حرف ها نداشت. با عصبانیت گفت: «تو هم با این سرو صدا! زود باش برو از این جا.» ابر سیاه ناراحت شد و رفت. در همین وقت ، باد ناقلا از راه رسید؛ با یک عالمه قاصدک قشنگ و سفید. ها کشید وهو کشید . دور درخت چرخید. Ÿ نام جاندار: میگوی مانتیس Ÿ اندازه : 30 سانتی متر Ÿ گستردگی: خلیج مکزیک Ÿ زیستگاه : 150 متری آب Ÿ تغذیه : ماهی های کوچک . سخت پوستان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 348صفحه 34