مجله کودک 350 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 350 صفحه 16

جمعه خونین تابستان سال 1357، بدترین تابستان دوران عمر رژیم پهلوی بود. شاید رژیم فکر نمی­کرد که سال را به پایان ببرد و تابستان دیگری را ببیند. در این تابستان و بخصوص در نیمه دوم شهریور ماه سال 57 دوران پر التهاب انقلاب شکوهمند اسلامی شروع شد. مردم به رهبری حضرت امام (ره) روش جالبی برای مبارزه داشتند که در آن حکومت و سلطنت دفع و نفی می­شد اما ارتشیان با گل و گلاب و نُقل جذب می­شدند. معلوم بود که ادامه­ی این کار به فرو ریختن پایه­های حکومت شاهنشاهی منجر می­شود. بنابراین باید ارتش روبروی ملت قرار می­گرفت تا این شیوه مبارزه از مردم گرفته شود. در روز جمعه هفدهم شهریور، ساعت 9 صبح در میدان ژاله تهران (شهدا) نظامیان به فرمان فرماندهان خود مردم را به رگبار مسلسل بستند و تعداد قابل توجهی را شهید و مجروح نمودند. مردم یک هفته دست به اعتصاب زدند و تمامی بازارها و کسبه تا 25 شهریور به عنوان اعتراض به این کشتار وحشیانه تعطیل بودند. اعلامیه حضرت امام که بلافاصله پس از این واقعه در نجف اشرف منتشر شد به سرعت به ایران رسید و مردم با پشتگرمی از تایید مرجع و رهبرشان به مبارزه تا سرنگویی رژیم شاه ادامه دادند. نام جاندار: کوسه خرمنکوب اندازه: 5 تا 6 متر گستردگی: بیشتر آبهای جهان زیستگاه: آبهای سرد و گرم تغذیه: انواع ماهی، هشت پا و سخت پوستان

مجلات دوست کودکانمجله کودک 350صفحه 16