مجله کودک 390 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 11

مقاومت ها برای کاربردهای گوناگون و به میزان مقاومت های بسیار زیادی ساخته می شوند.از مقاومتی که فقط مقدار خیلی کوچکی در برابر حرکت الکترون ها مقاومت می کند در نظر بگیرید تا مقاومت هایی که می توانند تقریباً از حرکت تمام الکترون ها ممانعت به عمل بیاورند و فقط به تعداد خیلی کمی از آنها اجازه عبور از درون خودشان بدهند. اجازه عبور ازدرون خودشان بدهند. Ÿ کدامشان بهتر است؟ بهتر و بدتر ندارد. بستگی به این دارد که این مقاومت در کجای مدار قرار می گیرد و چه کاری باید انجام دهد. بعضی وقت ها درجایی از مدار نیاز است تا بخواهیم به میزان کمی از حرکت الکترون ها جلوگیری کنیم و گاهی نیز باید به میزان زیادی از این حرکت جلوگیری کنیم به همین علت است که مقاومت ها در رنج های بسیار زیادی ساخته می شوند. حتی گاهی نیاز است تا از مقاومت هایی استفاده کنیم که میزان مقاومت آن تغییر کند، به همین منظور مقاومت هایی ساخته شده اند که این قابلیت را دارند . یک مثال ساده اش ولوم ضبط صوت شماست با چرخاندن آن می توانید حجم صدا را کم و زیاد کنید. در حقیق وقتی آن را به سمت راست می چرخانید مقدار مقاومت قطعه ای که سر راه الکترون ها در جایی از مدار قرار گرفته را پایین می آورید و به آنها اجازه می دهید تا راحت تر عبور کنند و برعکس وقتی آن را به سمت چپ می چرخانید، مقدار مقاومت را بالاتر می برید و در عمل می بینید که حجم صدا پایین تر می آید. یامثال دیگر ، چشم الکترونیکی. این قطعات به نور حساس هستند. شما صدای رادیو یا ضبط صوت خود را با پیچاندن ولوم آن و توسط دستانتان کم و زیاد می کنید، میزان تابش نور روی یک چشم الکترونیکی هم می تواند مقدار مقاومت این قطعه را تغییر دهد، به عبارتی چشم های الکترونیکی به نحوی ساخته شده اند که مقاومت آنها متناسب با شدت نور محیط تغییر می کند. از این قطعات می توان در ساخت دستگاههایی مانند دزدگیر استفاده کرد. همینطور Ÿ موضوع تمبر: چهره شخصیت کرواسی و اسلوونی ( از ایالات یوگسلاوی) Ÿ قیمت : 10 واحد Ÿ سال انتشار: 1901

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 11