مجله کودک 390 صفحه 13
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 13

را کاهش می دهد. حالا دیودها باید وارد عمل شوند. دیودها در آرایش مشخصی می توانند این برق را تغییرحالت دهند و آن را تقریباً شبیه به چیزی مانند یک باتری کنند. بگذارید همین جا توضیح کوتاهی راجع به یکی دیگر از قطعات پرمصرف در مدارات الکترونیکی بدهم، یعنی خازن ها، این قطعات همانطور که ازنامشان پیداست کاری شبیه به یک مخزن انجام می دهند. خازن را می شود به یک منبع وصل کرد تا بارها را در خودش جمع کند. خازن مانند یک انبار انرژی الکتریکی عمل می کند و درظرفیت های گوناگونی ساخته میوشد. هر چه ظرفیت یک خازن بیشتر باشد قادر به نگهداری انرژی الکتریکی بیشتری است. با این خصوصیات ، خازن ها می توانند کارهای زیادی درمدارات الکترونیک انجام دهند. برگردیمبه مثالی که زده بودیم از یک آداپتور یک جریان الکتریکی تقریباً مانند یک باتری بگیریم. پس می بینید که خازن ها می توانند مانند یک صافی عمل کنند. با توجه به ساخته شدن خازن ها در مشخصات گوناگون می توان از آنها در کاربردهای گوناگون استفاده کرد. درمیان کارهایی که خازن ها می توانند انجام دهند فقط به یکی دیگر از آنها اشاره می کنم. قبلاً مثالی برایتان زدم درباره اینکه چگونه با کم و زیاد کردن مقاومت یک قطعه میتوانید صدای رادیویتان را کم وزیاد کنید. نوعی از خازن هم ساخته شده است که دارای ظرفیت متغیر است و شما می توانید میزان ظرفیت آن را کم و زیاد کنید، و این همان کاری است که در رادیو یتان انجام می دهیدو با چرخاندن یک پیچ، ایستگاه رادیویی مورد نظرتان را می گیرید و به آن گوش می کنید. (ادامه دارد)ة Ÿ موضوع تمبر: چهره آرشیدوک فرانس فردیناند و همسرش سوفی ( با قتل این دونفر، آتش جنگ جهانی اول بر پا شد) Ÿ قیمت : 40 واحد Ÿ سال انتشار: 1915

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 13