مجله کودک 390 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 20

آن روز فرودگاه تهران مهمان مسافر خدا بود وقتی به زمین نشست خورشید دل مثل کبوتری رها بود Ÿ موضوع تمبر: چهره شخصیت اسلوونی ( شاه الکساندر) Ÿ قیمت : 3 واحد Ÿ سال انتشار: 1926

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 20