مجله کودک 390 صفحه 25
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 25

کشتی غرق شده اگر از شماره یک تا 40 را به هم وصل کنید ، تصویر کاملی از این کشتی غرق شده خواهید داشت. حالا می تونید آن را به میل خود رنگ آمیزی کنید. پاسخ سرگرمی های شماره گذشته: 10 اختلاف موجود فضایی Ÿ موضوع تمبر: چهره شخصیت یوگسلاوی ( چاپ مجدد بر روی آن توسط آلمان نازی) Ÿ قیمت : 10 واحد Ÿ سال انتشار: 1940

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 25