مجله کودک 390 صفحه 35
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 35

پدر جواب داد : «اگر کسی فقط یک روز در اتاقش بماند و بیرون نرود، زندانی است؟» گلنار گفت : « بله !» پدر گفت : « به نظر تو ، آیا پرنده ها کار بدی کرده اند که باید در قفس زندانی شوند؟ خداوند به آنها پر پرواز داده تا این گونه زندگی کنند و آزاد باشند. آیا اشتباه نیست که ما لذّ ت پرواز را از آنها بگیریم؟» گلنار کوچولو گفت: « پدر جان، اما من پرنده هایم را دوست دارم و به آنها آب و دانه می دهم!».... قسمتی از قصه کتاب «طعم پرواز» بود که خواندید . ادامه قصه را می توانید در کتاب که به بهای 650 تومان چاپ و منتشر شده بخوانید و دنبال کنید. Ÿ موضوع تمبر: طراحی هنری ( هفته کودکان) Ÿ قیمت : دو و بیست صدم واحد Ÿ سال انتشار: 1971

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 35