مجله کودک 390 صفحه 36
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 36

من قهرمان ترم نوشته : مژگان بابا مرندی امیر محمد لاجورد به این می گویند فیم. قهرمانی بود زرنگ وشجاع. کاش می شد من هم مثل او باشم. چرا که نشود. فقط یک شنل می خواهم و نقاب و شمشیر. بقیه اش را هم که دارم. شجاعت و روحیه جنگی. حالا من قهرمان ترم یا او؟ می دانم که من! ثابت می کنم.... این هم اسبم.... تندتر، تندتر.... به به ، چی شدم؟! ای دشمن فرو مایه ..... چه غنیمت هایی به دست آوردم ! من بر بالای تمام بلندی ها می تازم... کیست که به خودش جرات داده است تا با زنگ مرا بخواند؟ ببین چه می گوید؟ من با این همه ابهتم بیایم و ساک سنگین شما را بالا بیاورم؟ جسارت هم حد واندازه ای دارد. ای دشمن بی رحم آمدی؟ نفس نفس هم که می زنی. من ساک سنگین بگیرم؟ کارت دیگر تمام است! Ÿ موضوع تمبر: نشان ایالت بوسنی - هرزه گوین Ÿ قیمت : 100 واحد Ÿ سال انتشار: 1973

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 36