مجله کودک 390 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 39

... حالا شروع به کار بر رویِ دایره ها و بیضی هایی می کنیم که قبلاً رسم کرده بودیم. طرح ابروها، دهان و فک و دستها را نقاشی می کنیم. ... نقاشی ما در این مرحله نیاز به کار بر روی جزئیات خود دارد . جزئیاتی مانند حالت چشم، گوش ها، انگشتان دست و پا را در این مرحله کامل می کنیم. ... با استفاده از مداد کنت سیاه و رنگ کرم، شمپانزده خود را رنگ آمیزی می کنیم. Ÿ موضوع تمبر: طراحی هنری Ÿ قیمت : 30 واحد Ÿ سال انتشار: 1994

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 39