مجله کودک 390 صفحه 42
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 390 صفحه 42

دوست بهای اشتراک تا پایان سال 1387 هر ماه 4 شماره، با پشت عادی هر شماره 50000 ریال/ با پست سفارشی هر شماره 12000 ریال مبلغ اشتراک را به حساب بانک صادرات (سپهر) به شماره 0102070538002 واریز کنید. ( قابل پرداخت در کلیه شعب بانک صادرات در سراسر کشور) فرم اشتراک را همراه با رسید بانکی به نشانی : تهران، چهار راه حافظ ، پلاک 886 امور مشترکان مجله «دوست» ارسال فرمائید. قابل توجه متقاضیان خارج از کشور اگر تمایل دارید برای دوستانتان در خارج از کشور اشتراک مجله بگیرید، فقط کافی است که با واحد اشتراک و توزیع مجله دوست تماس بگیرید نشانی :تهران - صندوق پستی 3563 - 14155 توزیع وامور مشترکین، محمد رضا ملا زداده فکس 66712211 تلفن: 66706833 واحد اشتراک مجله دوست آماده دریافت پیشنهادات و انتقادات شماست. فرم اشتراک: نام: ........................................................... نام خانوادگی ....................................................................................................... تاریخ تولد: ............../ / 13 میزان تحصیلات ............................................................................................................ نشانی : ................................................................................................................................................................................... ................................................................................................................................................................................................. کدپستی: .......................................................................... تلفن:............................................................................................ شروع اشتراک از شماره: ................................................................ تاشماره ......................................................................... امضاء Ÿ موضوع تمبر: طر احی هنری Ÿ قیمت : 6 صدام واحد Ÿ سال انتشار:2000

مجلات دوست کودکانمجله کودک 390صفحه 42