مجله کودک 397 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 7

چهقدر مظلومند اگر که این دشمن نبود غارتگر نکرده بود این قدر شکوفهها را پرپر *** اگر نمیکرد این ستمگریها را نچیده بود از باغ «مطهری»ها را *** دمی رها میکرد اگر که زشتی را نمیگرفت آن شب ز ما «بهشتی» را *** اگر نمیسوزاند ز کینه، پرها را پر «رجایی» را و «باهنر»ها را *** امام، پیش از این کنار ما میماند کتاب قلبش را برای ما میخواند *** اگر چه این مردم فداییاش بودند بهشتیاش بودند رجاییاش بودند *** موضوع تمبر: چهره شخصیت (ملکه ویکتوریا) قیمت: یک واحد سال انتشار: 1860

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 7