مجله کودک 397 صفحه 20
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 20

وبا وبا از گذشتههای دور در هند و پاکستان وجود داشت. مردم در آن زمان فکر میکردند که وبا، بلایی است که خداوند جهت ریشهکن کردن فساد و بر روی زمین نازل میکند. قبل از اینکه رابرتمخ، عامل بیماری وبا را کشف کند، تقریباً همه میدانستند که انتشار و آلودگی وبا توسط آب آلوده انجام میشود. طاعون این بیماری محصول همکاری مشترک موش وکک است. طاعون از انسان به انسان هم مبتلا میشود. این بیماری بارها در تاریخ باعث کشتارهای وسیع شده است. حصبه حصبه به انسان آلوده حالت تب دایم و همیشگی میدهد. نام دیگر این بیماری تب سالمونلایی است. حصبه بیشتر در سن کودکی و نوجوانی دیده میشود. سازمان بهداشت جهانی هر چند وقت یکبار گزارش میدهد که این بیماریها در نقاطی از جهان همهگیر شدهاند. البته امکانات پزشکی و بهداشتی امروز به گونهای است که میتواند به سرعت جلوی پیشرفت این بیماریها را بگیرد. امّا در زمانهای گذشته، هر یک از این بیماریها، قاتلین بیرحم جان انسانها به حساب میآمدند که کشتارهایی در سطح یک یا چند قاره به راه میانداختند. موضوع تمبر: بومیان آفریقای جنوبی قیمت: 50 واحد سال انتشار: 1978

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 20