مجله کودک 397 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 397 صفحه 27

افطاری میرسد از رادیو باز: دعا، ربّنا موقع افطاری است سفره پر است از غذا **** سفره پر است از غذا سبزی و نان و پنیر ظرف پر از بامیه کاسهی فرنی و شیر **** موضوع تمبر: منظره طبیعی لبنان قیمت: 2 واحد سال انتشار: 1926

مجلات دوست کودکانمجله کودک 397صفحه 27