مجله کودک 403 صفحه 7
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 7

در گوشه ای تنها نشستم افسرده و غمگین وخاموش ناگاه با چیزی که دیدم کردم غم خود را فراموش **** دیدم که می آید به سویم یک صورت خندان و زیبا هم مهربان مانند مادر هم آشنا مانند بابا. Ÿ موضوع تمبر: زن چینی در لباس سنتی Ÿ قیمت : ندارد Ÿ سال انتشار : ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 7