مجله کودک 403 صفحه 8
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 8

قصه های زندگی امام خمینی بازی عینک وساعت امام ، همة نوه هایش را دوست داشت.اما «علی کوچولو» را یک جور مخصوصی دوستداشت. علی کوچولو هم امام را خیلی دوست دشت.علی ، آزاد آزاد بود که هر وقت می خواهد ، پیش «آقا» برود و هر چه قدر دوست داشت، آن جا بماند. این قصه ، مال زمانیاست که علی کوچولو پنج سال داشت. علی کوچولو، آن وقت ها ، هر روز به اتاق امام می رفت. دربین وسایل امام، یک عینک و یک ساعت Ÿ موضوع تمبر: عروسک سنتی چین Ÿ قیمت : 5 واحد Ÿ سال انتشار : 2000

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 8