مجله کودک 403 صفحه 14
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 14

دندان لق من کی می افتد؟ نویسنده :لویس جی . گرامبلینگ مترجم : فاطمه زمانی ادوارد نگران وناراحت بود که چرا دندان لق شده اش نمی افتد. چند روزی بود که دندانش لق شده بود وخیلی تکام می خورد. هر وقت که می خندید دندان شل و ولش پیدا می شد. هروقت که در آینه خود را نگاه می کرد ، شکل ناجور ان را می دید. و هر وقت که زبانش را در دهان می چرخاند ، به دندانش می خورد. برادرش پیتر پرسید : « هنوز دندانت نیفتاده؟» ادوارد با ناراحتی جواب داد : « هنوز نه ، خیلی لق لق می خورد!» پیتر گفت : « من می دانم چه کار کنی تا دندانت بیفتد ، یک سیب بزرگ بردار و گاز بزن، آن وقت دندانت کنده می شود و راحت می شوی.» ادوراد جواب داد: « نه متشکرم ، فکر می کنم کمی دیگر تحمل کنم بهتر باشد .» دختر همسایه شان «سندی» با دیدن ادوارد گفت: «هنوز دندانت نیفتاده؟» ادوارد جواب داد : « هنوز نه ! آن قدر لق لق می خورد که فکر میکنم به یک مو بند است.» سندی گفت : « من می دانم چه کار کنی تا دندانت بیفتد، یک تکه یخ دور آن بپیچ و سر دیگرش را محکم بکش . آن وقت دندانت کنده می شود وراحت می شوی.» Ÿ موضوع تمبر: ساختمان تجاری ویکتوریا در هنگ کنگ Ÿ قیمت : 5 واحد Ÿ سال انتشار : 1999

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 14