مجله کودک 403 صفحه 16
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 16

درنگاهت پرتو امید بود چشمهایت خانه خورشید بود قلب پاکو مهربانی داشتی دردل ما آشیانی داشتی Ÿ موضوع تمبر: تمبر چاپ شده در کره د رزمان تسلط امریکایی ها Ÿ قیمت : 15 واحد Ÿ سال انتشار : 1946

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 16