مجله کودک 403 صفحه 18
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 18

رازهای علم با وجود پیشرفت زیاد دانش انسان ، هنوز پرسش های زیادی در جهان پهناور علم و دانش دارند که بی پاسخ مانده است. درون یک زلزله چه روی می دهد؟ دانشمندان واقعا هنوز نمی دانند که چه روی میدهد که انرژی عظیمی از دورن زمین به یکباره آزاد می شود و تبدیل به زمین لرزه می گردد. ماهیت و چنگونگی زلزله یکی از بزرگترین رازهای دانش بشر است. چگونه بر روی زمین زندگی شکل گرفت؟ دانش ما نشان میدهد که حدود سه میلیارد سال پیش زندگی اولیه میکروبها بر روی زمین آغاز شد اما هنوز هیچ کس از چگونگی آغاز حیات بر روی زمین آگاه نیست. مغز ما چگونه عمل می کند؟ نسبت به چندین سال قبل، انسان اطلاعات کامل تری نسبت به عملکرد مغز در اختیار دارد . اما هنوز به طور کامل نمیداند که چگونه میلیاردها سلول عصبی به طور دقیقو منظم با هم در ارتباط هستند. انسان درباره عملکرد های احساسی مغز مثل فکر کردن عشق واحساسات نیز چیز زیادی نمی داند. Ÿ موضوع تمبر: قربانیان جنگ کره Ÿ قیمت : 40 واحد Ÿ سال انتشار : ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 18