مجله کودک 403 صفحه 27
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 27

دست کدامین باغبانی باغ جهان را این چنین کرد؟ خورشید را چید و بجایش صدها ، هزاران غنچه آورد؟ **** فانوس شبها را که آویخت؟ بر کشتزار آسمانها؟ می دانم آن دست خدا بود دست خداوند توانا ***** Ÿ موضوع تمبر: ترن پرسرعت کره جنوبی Ÿ قیمت : 540 واحد Ÿ سال انتشار : 2000میلادی

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 27