مجله کودک 403 صفحه 28
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 28

تاریخچه ورزش در ایران قسمت دوم ز نیرو بود مرد را راستی کلمه ی «پهلوان» به دوران پارت هایا همان اشکانیان بر می گردد. این کلمه ، ریشه پارتی داردوهر فردی قوی و زورمند را «پرتو » و بعدها با کمی تغییر « پهلو» یا «پهلون» می نامیدند . تاریخ شناسان عقیده دارند که آریایی ها که اجداد اویه ایرانی ها هستند ، مردمانی بودند که کار اصلی شان پرورش حیوانات اهلی ، شکار ، سوار کاری و تیراندازی بود . بنابراین ، با ید بدن خود را قوی نگه می داشتند تا درجنگ و سواری و تیراندازی بتوانند موفق باشند . عدها که آریایی ها در ایران ساکن شدند ، رفته رفته شهرنشین شدند و ده وشهر وروستاها را به وجود آوردند. در این زمان بود که آنها مورد حمله گروه دیگری از آریایی ها قرا رمی گرفتند که«سکاها» نام داشتند . بنابراین برای مقابله با سکاها نیز باید توان بدنی و قدرت جنگی خودرا حفظ می کردند. ادامه دارد Ÿ موضوع تمبر: بزرگداشت جنگ کره شمالی و ژاپن Ÿ قیمت : ده واحد Ÿ سال انتشار : 1936

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 28