مجله کودک 403 صفحه 29
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 29

به معلم های ورزش دوره ابتدایی هم فکر کنید زنگ ورزش همیشه ساعتی شاد و با نشاط برای بچه ها بوده است و این ویژگی به ماهیت نشاط آور ورزش بر می گردد. همیشه هم شنیده ایم که گفته می شود «عقل سالم در بدن سالم » است .اما به نظر می رسد که وزارت آموزش و پرورش در مورد معلمان ورزش پایه ابتدایی مشکلاتی دارد . مثلاً گفته شده است که در سال تحصیلی جاری (89-88) در پایه چهارم و پنجم ابتدایی کمبود معلم ورزش وجود دارد و باید این کمبود از معلمان همان پایه جبران شود. حالا این سوال پیش می آید که آیا اموزگاران پایه چهارم و پنجم دوره آموزشی لازم برای ورزش بچه ها را دیده اند؟ مسولین می گویند که حدود بیست هزار مربی ورزش د رنظام آموزشی ما کمبود دارند . البته به تازگی اعلام شده که این کمبود به دوازده هزار نفر کاهش پیدا کرده است. درهرحال این یک نقص در آموزش و پرورش ماست. در نظام های پیشرفته اموزشی ، مدرسه هاارتباط نزدیکی با ورزش دارند. در واقع این مدرسه ها هستند که کانون اصلی پیدا کردن استعدادهای ورزشی به حساب می آیند. Ÿ موضوع تمبر: تظاهرات مردمی کره شمالی Ÿ قیمت : ده واحد Ÿ سال انتشار : ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 29