مجله کودک 403 صفحه 38
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 38

نقاشی در چهارخانه اسب و سوار کار هزاران سال است که اسب ها به انسان کمک می کنند. آدمی در همه ی کارهای خود از اسب بهره برده است. زندگی مدرن امروزی باعث شده است تا ماشین ها جایگیزین اسبها شوند. اما هنوز هم اسب در زندگی ما حضور دارد. ... با یک مربع بزرگ که آنرا به 9 خانه هم اندازه تقسیم کرده ایم ، نقاشی خود را آغاز می کنیم و ابتدا دو طرح ساده در خانه ها رسم می کنیم. ... با رسم یک دایره کوچک دیگر، طرح بینی اسب رانقاشی می کنیم . سپس با دو خط موزون و هماهنگ طراحی گردن اسب را انجام میدهیم. Ÿ موضوع تمبر: بزرگداشت پیروزی ژاپن بر روسیه (1905) و چین (1895) Ÿ قیمت : یک ونیم واحد Ÿ سال انتشار : ندارد

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 38