مجله کودک 403 صفحه 39
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 403 صفحه 39

... د رمرحله سوم نوبت به طراح سم ، سوار کار و یال اسب می رسد. سعی کنید خارج از کادر کار نکنید تا هماهنگی نقاشی به هم نخورد. ... سوار کار خندان را با نشان دادن دنداهایش نقاشی می کنیم . جزئیات دیگر نقاشی را هم با صبر وحوصله و درست مطابق الگو، بر روی نقاشی خود پیاده می کنیم. ... سوار کار و اسب ما آماده رنگ آمیزی هستند! Ÿ موضوع تمبر: بزرگداشت نیروی دریایی ژاپن Ÿ قیمت : یک واحد Ÿ سال انتشار : 1921

مجلات دوست کودکانمجله کودک 403صفحه 39