مجله کودک 416 صفحه 2
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 2

به نام خداوند بخشنده مهربان هفته نامه کودکان ایران صاحب امتیاز : مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام (ره) شرح روی جلد: قلم بردارید و راهی را پیدا کنید که مروراید پشت جلد را بعد از عبور از خانه های تو در تو، به صدف روی جلد برساند. بازی صدف و مروارید مدیر مسؤول : مهدی ارگانی سردبیران : افشین علاء ، سیامک موحدی مدیر هنری : احمد قائمی مهدوی تصویرگر :حامد کمالی مدیر داخلی و طراح بازی : نادیا علاء عکس : امیر محمد لاجورد، حروفچین : نیرالسادات والاتبار توزیع و امور مشترکین : محمدرضا ملازاده لیتوگرافی و چاپ: مؤسسه چاپ و نشر عروج نشانی : خیابان انقلاب اسلامی - چهارراه حافظ - پلاک 886 تلفن : 66706833 نمابر: 66712211 کتاب کامل اسب قسمت اول فهرست مطالب مجله مقدمه حرکت های اسب سیمای اسب عکس العمل های اسب ....

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 2