مجله کودک 416 صفحه 6
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 6

قیامت مصطفی رحماندوست بوته ای که می میرد با رو دانه ای دارد باز دانه را دستی توی خاک می کارد مرگ بوته هرگز نیست عمر بوته را، پایان مثل آن، پس از مردن زنده می شود انسان حرکت چهار نعل ؛ که د ر آن حرکت اسب باعث ایجاد سه ضربه بر روی زمین می شود.

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 6