مجله کودک 416 صفحه 11
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

مترجم : زهرا سادات موسوی محسنی

ویراستار : مرجان کشاورزی آزاد

ناشر مجله : موسسه چاپ و نشر عروج

نویسنده : افشین علاء

موضوع : کودک

مجله کودک 416 صفحه 11

آیا دوسالانه کاریکاتور ایران از ابتدا تاکنون به طور مرتب برگزار شده است؟ بله. از سال 1372 که اولین دوسالانه کاریکاتور تهران برگزار شد هر دو سال یک بار این رویداد هنری برگزار شده است و امسال نیز که نهمین دوره آن برگزار شد. برگزاری چنین دوسالانه ای آن هم با جایزه های کلانش باید هزینه های زیادی در برداشته باشد، این هزینه از کجا تأمین می شود؟ بله، خب هزینه هایی که این دوسالانه دارد کم نیست. به عنوان مثال فقط کتاب نفیسی که بعد از هر کدام از این دوسالانه ها چاپ می شود را در نظر بگیرید. هزینه دوسالانه بین المللی کاریکاتور تهران از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تأمین می شود. البته گاهی در برگزاری بعضی از دوره های این دوسالانه، مؤسسه های دیگری نیز مشارکت داشته اند اما چنین چیزهایی به صورت موردی بوده و شکل ثابتی برای همه دوره ها نداشته است. کتاب های دوسالانه را به چه کسانی می دهید؟ تقریبا تمامی آثار راه پیدا کرده در نمایشگاه، در کتاب دوسالانه هم چاپ می شوند. مگر تعداد محدودی از آنها که آثار چندان قوی ای نباشند. این آثار ممکن است انقدر خوب باشند که بتوانند به نمایشگاه دوسالانه راه پیدا کنند اما برای چاپ در کتاب انتخاب نشوند. به تمام هنرمندانی که اثرشان در کتاب چاپ شده است یک نسخه از کمتاب به رایگاه داده می شود، شمن اینکه تعدادی از آن هم به صورت آزاد فروخته می شود. جایزه هایتان خیلی بزرگند. باید توجه داشته باشید که این دوسالانه جزو سه دوسالانه کارکاتور بزرگ دنیاست و طبعا جایزه هایی که برای برگیدگان خود در نظر می گیرد باید جوایز خوبی باشند. به غیر از تندیس و. لوح جوایز دوهزار دلاری هزار و پانصد دلاری و هزار دلاری برای نفرات اول تا سوم هر بخش و جایزه ویژه هشت هزار دلاری برای هنرمند برگزیده در بخش کارتون موضوعی در نظر گرفته شده است و مجموع این ارقام بیش از بیست و پنج چهره ستاره

مجلات دوست کودکانمجله کودک 416صفحه 11